Skip to main content

Adeiladwyd Eglwys bresennol Plwyf Rhisga yn 1852 mewn arddull diwygiad Gothig. Fodd bynnag, mae’n cymryd lle eglwys gynharach ar yr un safle ac, wrth ddymchwel yr adeilad cynharach, darganfuwyd adfeilion Rhufeinig yn y sylfeini. Er ei bod yn debygol y bu eglwys yno ers y 12fed ganrif, efallai bod gwreiddiau Celtaidd i’r safle.

Mae tri strwythur rhestredig Gradd 2: yr eglwys ei hun, y porth mynediad ac adfeilion croes y fynwent.

Cewch weld cofnodion Bedydd, Priodas a Chladdu’r plwyf.

Bydd taflen wybodaeth am rai o henebion pwysig yr eglwys, gan gynnwys y ffenest liw fawreddog sy’n coffáu hanes glofaol y plwyf. Bydd taflen arall yn rhoi gwybodaeth am leoliad beddi a chofebau diddorol y fynwent, gan gynnwys dau frawd fu farw yn ffrwydrad Pwll Glo’r Wythïen Ddu yn 1860.

Bydd lluniaeth ar gael.

Cyfeiriad - St. Mary's Street, Rhisga, NP11 6HB.

Mae’r eglwys ar St. Mary's Street, gyferbyn â safle bws sydd ar lwybr y gwasanaethau 151 a 56 Casnewydd i’r Coed Duon. Mae maes parcio bychan drws nesaf a gellir parcio ar y stryd gerllaw.

Mae Amgueddfa Rhisga a Chôr Rhisga hefyd yn cymryd rhan yn Drysau Agored.


Prisiau

Am Ddim