Skip to main content

Yn aml, caiff Cymru ei galw'n 'wlad y cestyll' — mae 427 ohonynt!

Os byddwch yn ymweld â Chymru byddwch bron yn sicr o weld un ohonynt. Os ydych yn byw yma mae'n debyg y byddwch yn gyfarwydd â sawl un ohonynt. Mae Cadw yn gofalu am 44 o gestyll — gyda phob un yn unigryw.

Cliciwch ar y dolenni i ddysgu sut y datblygodd y broses o adeiladu cestyll yng Nghymru dros y blynyddoedd.