Skip to main content

Dysgwch neu datblygwch y grefft o ffeltio nodwydd gyda’r artist ffibr a chlai clodwiw Emma Bevan (Ffolky Ffelt), a chreu eich tirwedd fach eich hun, neu bâr o froetshis. 

Ein dylanwadau fydd y castell a’r natur o’i amgylch - bydd cyfeirlyfrau wrth law, ond dewch â delweddau i mewn os oes gennych chi greadur neu olygfa benodol mewn golwg. 

Bydd Emma yn eich arwain trwy’r technegau ac yn cynnig hyfforddiant grŵp ac 1-2-1, gan eich galluogi i fynegi eich proses eich hun a gwneud darnau unigryw o waith i fynd adref gyda chi! 

Darperir yr holl offer a deunyddiau. Mae'r cnu a ddarperir gan Emma yn dod o ffynonellau lleol a moesegol.

Bydd angen tocyn ac mae’n hanfodol eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gellir prynu tocynnau yma, ac maen nhw’n cynnwys mynediad cyffredinol i'r castell fel y gallwch archwilio'r gofeb cyn neu ar ôl eich sesiwn.

Dau sesiwn 3 awr:

10:00-13:00 (uchafswm o 12 o bobl: £20 y pen)

14:00-17:00 (uchafswm o 12 o bobl: £20 y pen)

Dylech gyrraedd 10 munud cyn i'ch sesiwn ddechrau. Addas ar gyfer oedran 12+.

Archebu tocynnau 


Prisiau

Tocynnau
Categori Price
£20

Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 13 Gorff 2024
10:00 - 13:00
14:00 - 17:00
I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Cas-gwent