Skip to main content

Dewch draw i Gastell Conwy i gael hwyl a sbri, bydd adloniant a sbort gyda’r cellweiriwr, a bydd ein storïwr yn adrodd straeon o’r oes a fu. Gall plant roi cynnig ar saethyddiaeth tra bod oedolion yn rhoi tro ar saethu drwy hollt neu’n mentro i’r ysgol ymladd cleddyfau. Os ydych chi’n hoffi hud a lledrith ewch draw i’r gweithdy gwneud hudlath.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.90
Teulu*
£28.90
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£6.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.00

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18