Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: Diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Anheddiad cynhanes gyda chysylltiadau Rhufeinig a chanoloesol

Mae’r lloc unionlin hwn o ffosydd a chloddiau dwbl yn meddu ar hanes cymhleth ac weithiau amheus. Yn sgil ei safle ar dir cors isel, cred rhai y gallasai fod ar un adeg yn dyddyn amffosog canoloesol, ac mae cloddiadau wedi datgelu darnau arian canoloesol ac arteffactau Rhufeinig yn dyddio o’r 3edd ganrif. Fodd bynnag, mae’r eitemau hyn fel petaent wedi’u gadael gan breswylwyr diweddarach yr anheddiad yn hytrach na’i adeiladwyr gwreiddiol, gydag ymchwiliadau i safleoedd tebyg mewn mannau eraill yng Nghymru’n awgrymu bod Caer Lêb yn tarddu o’r Oes Haearn.


Prisiau


Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
3/4m (1.2km) i’r Gor. Gog. Orll. o Frynsiencyn, oddi ar yr A4080
Rheilffordd
Llanfair PG 5m (8km)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.