Skip to main content

Mae Bwthyn Beaufort ar safle arbennig, gyda golygfa ryfeddol o agos o ffenestr yr ystafell wely dros adfeilion eiconig yr abaty enwocaf ym Mhrydain, Abaty Tyndyrn, ar lannau afon Gwy.

Bwthyn Beaufort / Beaufort Cottage

Mae’r bwthyn hyfryd hwn ar dir yr abaty yn un o nifer a adeiladwyd yn y ddeunawfed ganrif yn y cyffiniau, ac yn un o ddim ond tri i oroesi.

Os ydych am archebu'r bwthyn, cysylltwch â’r Cottage Company trwy alw 01873 890190 / ewch i the-cottage-company.co.uk

Bwthyn Beaufort / Beaufort Cottage
Five white stars on red background