Skip to main content

Mae Bwthyn Llys Tretŵr yn fwthyn clyd a chain sy’n eistedd yn ei ardd breifat ei hun o fewn tir Llys a Chastell hynafol Tretŵr, yn agos at dref fach ond bywiog Crughywel ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Tretower Court Cottage interior

Mae’r tu mewn wedi’i ailaddurno â steil ac mae iddo deimlad Celf a Chrefft. Cyflawnwyd hyn drwy ddefnyddio defnyddiau William Morris a phapur wal addurniadol sy’n dwyn y lleoliad gwledig i gof.

Os ydych am archebu'r bwthyn, cysylltwch â’r Cottage Company trwy alw 01873 890190 / ewch i the-cottage-company.co.uk

Bwthyn Llys Tretŵr / Tretower Court Cottage
Five white stars on red background