Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newyddbyddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Dau o’r un anian

Mewn cae wrth ymyl pen deheuol Llyn Llywenan, y llyn naturiol mwyaf ar Ynys Môn, dim ond 7 troedfedd/2.1m sy’n gwahanu’r pâr hwn o feddrodau Neolithig (Oes Newydd y Cerrig). Er eu bod yn agos i’w gilydd, nid yw aliniad y beddrodau’n gadael lle o gwbl i fynedfa dramwyfa gyffredin, gan awgrymu eu bod wedi’u hadeiladu a’u defnyddio ar wahanol adegau yn y cyfnod Neolithig. O’r ddau, y beddrod deheuol sydd yn y cyflwr gorau, gyda’i faen capan mawr yn sefyll o hyd ar bedwar unionsyth.

Nid ein cyndadau hynafol oedd unig breswylwyr y beddrod – tua dechrau’r 1800au, dywedir bod teulu a drowyd allan o’i gartref wedi’u defnyddio’n lloches.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau