Skip to main content

Amddiffyn Blaenafon, tref Gymreig yn rhyfela.

Daw’r Ail Ryfel Byd i Flaenafon unwaith eto yn llawn golygfeydd a seiniau’r 1940au. Bydd arddangosfeydd, straeon a cherddoriaeth yn creu llun byw o fywyd yn ystod y cyfnod cythryblus hwn.

Bydd milwyr o’r ddwy ochr yn arddangos eu harfau a’u tactegau mewn brwydr gyffrous bob prynhawn a chaiff straeon go iawn am fywyd gartref eu hadrodd ger y tân yn Stack Square.

Daw ysbyty milwrol symudol, ystafell radio, tafarn a ffasiwn y cyfnod â’r 40au yn fyw ym Mlaenafon adeg rhyfel.


Prisiau

Prisiau mynediad safonol yn gweirthredu

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 01 Awst 2020
11:00 - 16:00
Sul 02 Awst 2020
11:00 - 16:00