Skip to main content

Arddangosiad a gweithdy caligraffeg Duduraidd, gan ddefnyddio plu go iawn, felwm a phapur a wnaed â llaw. Cyfle i greu gwaith celf caligraffeg i fynd adref gyda chi.

Dewch i ddysgu crefft caligraffeg, gan ddefnyddio deunyddiau a thechnegau sy’n addas i’r cyfnod Tuduraidd.

Cewch ddysgu sut i dorri plu, paratoi paent ac inc, a llythrennau goliwiedig. Dewch i greu gwaith celf caligraffeg.

 


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sul 14 Gorff 2024
11:00 - 16:00
Sul 15 Medi 2024
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.90
Teulu*
£18.90
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£4.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.70

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Talacharn