Skip to main content

Darganfyddwch sut beth oedd byw 900 mlynedd yn ôl wrth i wersyll canoloesol ymsefydlu yng Nghastell Cas-gwent!

Bydd y digwyddiad yn cynnwys sioeau saethyddiaeth a chleddyfau, yn ogystal ag arddangosfeydd ymarferol o arfau ac arfwisgoedd. Bydd hefyd cyfleoedd i ymwelwyr ymuno ag ysgol gleddyf a rhoi cynnig ar saethyddiaeth!


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim
Oedolyn
£7.30
Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80