Skip to main content

Gwelwch sut beth oedd byw 900 mlynedd yn ôl wrth i wersyll canoloesol ymsefydlu yng Nghastell Cas-gwent!

Rhagarchebwch eich tocynnau ar-lein er mwyn sicrhau mynediad a chofiwch:

  • ni ellir ad-dalu tocynnau a brynwyd — gwiriwch eich bod yn gallu mynychu ar y dyddiad rydych chi wedi'i archebu
  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser
  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do.

Archebwch docynnau   


Prisiau

Prisiau mynediad arferol yn berthnasol