Skip to main content

Dewch i weld ein digwyddiad hebogyddiaeth!  A dysgu am yr adar ysglyfaethus gwych hyn.

Bydd amrywiaeth o rywogaethau yn cael eu harddangos.   

Gallwch siarad â'r arbenigwyr, a mwynhau'r arddangosfeydd hedfan am 12pm a 3pm. 

Diwrnod allan gwych i'r teulu cyfan!

 

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. 


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 06 Gorff 2024
11:00 - 16:00
Sad 31 Awst 2024
11:00 - 16:00
Sul 01 Medi 2024
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.90
Teulu*
£18.90
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£4.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.70

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Talacharn