Skip to main content

Dewch i weld ein digwyddiad hebogyddiaeth!  A dysgu am yr adar ysglyfaethus gwych hyn.

Bydd amrywiaeth o rywogaethau yn cael eu harddangos.   

Gallwch siarad â'r arbenigwyr, a mwynhau'r arddangosfeydd hedfan am 12pm a 3pm. 

Diwrnod allan gwych i'r teulu cyfan!

 

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. 


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sul 27 Awst 2023
11:00 - 16:00
Llun 28 Awst 2023
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.00
Teulu*
£16.30
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£3.60
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Talacharn