Skip to main content

Hegaid/Love Lane – mae’r ddolen hon rhwng canol y dref a’r castell yn haws i’w dringo na’r llwybrau uniongyrchol serth. Mae’r stryd gul i’w gweld ar fap John Speed o 1610 ac mae awyrgylch ganoloesol yn dal i fod yno ac amrywiaeth gyfoethog o adeiladau.

Stryd y Dyffryn – Y ffordd grand at Sgwâr y Dref sydd â nifer o adeiladau pwysig. Mae sawl un ar hen safleoedd y Tir Bwrdais sydd â blaenau cul ac yn ddwfn iawn. Dyma stryd bwysicaf y cynllun grid a sefydlwyd yn y canoloesoedd.

Mae’n rhaid cadw lle ymlaen llaw drwy ffonio Llyfrgell Dinbych ar 01745 816313.

Mae’r teithiau yn cychwyn yn Llyfrgell Dinbych, Sgwâr y Neuadd (Stryd Fawr),

LL16 3NU.

Yng Nghanol y Dref. Mae bysus yn stopio ar y Stryd Fawr. Bysus 51 a 52 i Ddinbych


Prisiau

Am Ddim