Skip to main content

Dysgwch sut roedd pobl yn dathlu’r Nadolig yn yr Oesoedd Canol a pha mor bwysig roedd arogleuon.

Cewch wybod pa gynhwysion oedd yn lleol a pha rai oedd wedi dod o bell. Dysgwch eu straeon wrth i chi wneud addurn persawrus i fynd adre gyda chi.

Gweithgaredd galw heibio yw hwn. Yn addas i bob oed.

Sut i ymweld

•    prynwch eich tocynnau digwyddiad wrth gyrraedd (neu archebwch ar-lein)*
•    edrychwch ar amseroedd digwyddiadau a’r prisiau isod

*Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. Ni ellir ad-dalu tocynnau a ragarchebwyd.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 03 Rhag 2022
10:00 - 15:00
Sul 04 Rhag 2022
10:00 - 15:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.30
Teulu*
£27.40
Person Anabl a Chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£5.80
Pobl hŷn (Oed 65+)
£7.70

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Cas-gwent