Skip to main content

Dysgwch sut roedd pobl yn dathlu’r Nadolig yn yr Oesoedd Canol a pha mor bwysig roedd arogleuon. Dysgwch beth roedden nhw’n ei fwyta a’i yfed ac o ble roedd eu bwydydd yn dod. Cewch wybod pa gynhwysion oedd yn lleol a pha rai oedd wedi dod o bell. Dysgwch eu straeon wrth i chi wneud addurn persawrus i fynd adre gyda chi.


Prisiau

Categori
Categori Price
Oedolyn
£6.90
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.50
Teulu
£20.00
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim