Skip to main content

Mae’n bryd pobi gyda’n ryseitiau Tuduraidd  yn llawn cynhwysion blasus a fydd yn llenwi eich cegin gydag arogleuon melys a sbeislyd! 

 

Darganfyddwch bleserau’r gegin Duduraidd gyda’r ryseitiau go iawn hyn, o ellyg sbeislyd i dartenni mêl a sinamon.

A oeddech chi’n gwybod nad pawb fyddai wedi cael bwyta danteithion melys o’r fath yng nghyfnod y Tuduriaid? Roedd sbeisys yn arwydd o gyfoeth a theithio! 

A allwch chi ddarganfod o ble ddaeth y sbeisys?

Pam na wnewch chi ddysgu gyda’ch gilydd a chael gwledd Duduraidd?

Bydd rhagor o ryseitiau’n dod yn fuan.