Skip to main content

Ymunwch â'n hactorion ail-greu canoloesol am ddiwrnod o hwyl ac adloniant!

Profwch fywyd canoloesol o fewn muriau Castell Caernarfon, gydag arddangosfeydd brwydro, saethyddiaeth a dawnsio.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 17 Awst 2024
11:00 - 16:00
Sul 18 Awst 2024
11:00 - 16:00
I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Caernarfon