Skip to main content

Mae’r Brawd John wedi cael y dasg o warchod tlysau’r Frenhines yn nilladfa’r castell ond, gwaetha’r modd, maen nhw wedi diflannu, wedi’u dwyn mae’n debyg! Bu llofruddiaeth yn ystod y nos hefyd!

Allwch chi helpu'r mynach i ddatrys yr achos trwy gyfweld â phobl allweddol o amgylch y castell?

Cynhelir yr olygfa agoriadol am hanner dydd, gyda pherfformiad arall am 12.30pm. Mae hwn yn ddigwyddiad rhyngweithiol a bydd y rhai dan amheuaeth wrth law i ateb cwestiynau tan 3.30pm, gyda'r canlyniad terfynol yn cael ei gyhoeddi am 4pm. (Mae'r holl amseriadau, ac eithrio'r amser cychwyn, yn rhai bras a gallant newid ar y diwrnod.)

Gall ymwelwyr na allant aros tan y diwedd ofyn am gael gwybod y canlyniad wedyn.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sul 11 Awst 2024
12:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.90
Teulu*
£18.90
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£4.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.70

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Rhuddlan