Skip to main content

Dewch i gael eich swyno gan chwedlau am eirth ac anifeiliaid rhyfeddol eraill, sy’n dod yn fyw trwy hanesion, cerddoriaeth a chaneuon ein storïwr talentog. Dewch â phicnic a blanced, eisteddwch, ymlaciwch a mwynhewch yr amgylchedd hardd. Yn arbennig o addas ar gyfer plant bach.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sul 28 Gorff 2024
11:00 - 15:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.90
Teulu*
£18.90
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£4.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.70

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Rhuddlan