Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Cau pont:

Oherwydd gwaith atgyweirio hanfodol ar Bont Bryntail, ni fydd yn bosibl cael mynediad i’r safle ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mawrth 16 Tachwedd – dydd Gwener 10 Rhagfyr.

Diolch am eich amynedd ac edrychwch ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth ddiweddaraf.

Facebook @CadwWales Twitter @cadwcymru

Arolwg

Olion heddychol canolfan ddiwydiannol brysur

Yn eistedd yng nghysgod yr argae ym mhen deheuol Cronfa Ddŵr Llyn Clywedog, mae adeiladau Bryntail yn taflu goleuni ar adeg pan oedd y llecyn heddychol hwn yn ferw o ddiwydiant. Yn ystod y 19eg ganrif, roedd yma le swnllyd, myglyd wrth i’r plwm gael ei echdynnu a’i brosesu, cyn cael ei gludo i Lanidloes gerllaw ac yna mewn llongau i lawr Afon Hafren. Caeodd Bryntail ym 1884 wrth i ffyniant y mwyngloddio lleol ddod i ben. Ymhlith yr olion sy’n parhau mae tai mathru, biniau mwynau, ffyrnau chwilboeth, gefail a swyddfa rheolwr y mwynglawdd.           


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm*

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Ar gau Dydd Mawrth 16 Tachwedd – dydd Gwener 10 Rhagfyr.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Ar waelod cronfa ddŵr Clywedog, oddi ar y B4518, 3mllr (4.8km) i’r Gog. Orll. o Lanidloes

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.