Skip to main content

Arolwg

Man pererindod poblogaidd hyd heddiw 

Bu’r ffynnon sanctaidd yng Ngwenffrewi yn denu pererinion ers 1115 o leiaf. Dywedir ei bod yn ffrydio o’r man lle daeth yr abad Cymreig Beuno Sant, yn y 7fed ganrif, â’i nith Gwenffrewi yn ôl i fywyd, ond mae’n debygol bod gan y stori hon darddiadau paganaidd, llawer hŷn, mewn gwirionedd. Mae’r capel ei hun yn dyddio o ddiwedd y 15fed ganrif. Wedi’i osod yn y llechwedd, mae’n adeilad trawiadol ac anarferol, wedi’i addurno’n fanwl a’i adeiladu’n eithriadol o dda.

Ar y llawr gwaelod, mae dŵr y ffynnon yn ffrydio i fyny i fasn siâp seren o dan nenfwd cromennog coeth cyn llifo allan i bwll awyr agored diweddaraf, lle mae pererinion yn ymweld o hyd i ymdrochi yn ei dyfroedd oherwydd eu priodweddau iachau honedig.

Honnir mai hwn yw’r safle pererindod hynaf yr ymwelir yn barhaus ag ef ym Mhrydain; mae ar lwybr Taith Pererin Gogledd Cymru ar hyd Pen Llŷn i Ynys Enlli, sef ‘Ynys yr 20,000 o Seintiau’ chwedlonol. 


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Nid oes tâl mynediad i ymweld â'r capel.

Mae'r capel ar glo. Casglwch yr allwedd oddi wrth y curadur yn y Ganolfan Ymwelwyr. Mae'n rhaid talu blaendal o £5 am yr allwedd, a gaiff ei ddychwelyd i chi.

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£2.00
Teulu
£3.00
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Myfyrwyr a phlant dan 16
£1.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£1.00

Cyfleusterau

Toiledau hygyrch icon Mynediad i feiciau icon Maes parcio icon Disabled person access icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon Toiledau   icon

Toiledau hygyrch ar gyfer ymwelwyr.

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Mae lleoedd parcio ar gael ar gyfer tua 6 char ac 1 lle parcio penodol i bobl anabl (tua 30 metr).

Ceir mynediad i'r capel drwy fynd i lawr rhes o risiau, ar hyd llwybr gwastad byr ac yna i fyny ychydig o risiau i'r prif ddrws.

Mae mynediad gwastad da i'r ffynnon.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.

Toiledau ar gael yn y ganolfan ynwelwyr.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Treffynnon, oddi ar yr A55
Rheilffordd
Y Fflint 4m (6.4km)
Beic
NCN Llwybr Rhif 5 (2.8km/1.8mllr)

Cod post CH8 7PN

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 01352 713054

E-bost
wellshrine@rcdwxm.org.uk

Cyfeiriad
St Winefride`s Presbytery
Well Street
Holywell
Flintshire
CH8 7PL