Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Man pererindod poblogaidd hyd heddiw 

Bu’r ffynnon sanctaidd yng Ngwenffrewi yn denu pererinion ers 1115 o leiaf. Dywedir ei bod yn ffrydio o’r man lle daeth yr abad Cymreig Beuno Sant, yn y 7fed ganrif, â’i nith Gwenffrewi yn ôl i fywyd, ond mae’n debygol bod gan y stori hon darddiadau paganaidd, llawer hŷn, mewn gwirionedd. Mae’r capel ei hun yn dyddio o ddiwedd y 15fed ganrif. Wedi’i osod yn y llechwedd, mae’n adeilad trawiadol ac anarferol, wedi’i addurno’n fanwl a’i adeiladu’n eithriadol o dda. Ar y llawr gwaelod, mae dŵr y ffynnon yn ffrydio i fyny i fasn siâp seren o dan nenfwd cromennog coeth cyn llifo allan i bwll awyr agored diweddaraf, lle mae pererinion yn ymweld o hyd i ymdrochi yn ei dyfroedd oherwydd eu priodweddau iachau honedig.

Honnir mai hwn yw’r safle pererindod hynaf yr ymwelir yn barhaus ag ef ym Mhrydain; mae ar lwybr Taith Pererin Gogledd Cymru ar hyd Pen Llŷn i Ynys Enlli, sef ‘Ynys yr 20,000 o Seintiau’ chwedlonol. 


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Nid oes tâl mynediad i ymweld â'r capel.

Mae'r capel ar glo. Casglwch yr allwedd oddi wrth y curadur yn y Ganolfan Ymwelwyr. Mae'n rhaid talu blaendal o £5 am yr allwedd, a gaiff ei ddychwelyd i chi.

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£1.00
Teulu
£1.75
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Myfyrwyr a phlant dan 16
£0.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£0.60

Cyfleusterau

Toiledau hygyrch icon Mynediad i feiciau icon Maes parcio icon Mynediad i'r anabl icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Toiledau   icon

Toiledau hygyrch ar gyfer ymwelwyr.

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Mae lleoedd parcio ar gael ar gyfer tua 6 char ac 1 lle parcio penodol i bobl anabl (tua 30 metr).

Ceir mynediad i'r capel drwy fynd i lawr rhes o risiau, ar hyd llwybr gwastad byr ac yna i fyny ychydig o risiau i'r prif ddrws.

Mae mynediad gwastad da i'r ffynnon.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Toiledau ar gael yn y ganolfan ynwelwyr.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Treffynnon, oddi ar yr A55
Rheilffordd
Y Fflint 4m (6.4km)

Cod post CH8 7PN

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.