Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyfnod atal byr a fydd yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref, bydd holl safleoedd Cadw â staff a heb staff ar gau am gyfnod amhenodol.

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, gallwch ymweld â ni’n rhithwir drwy ein teithiau Drysau Agored Ar-lein 3D. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ffôn symudol neu gyfrifiadur — os oes gennych set pen VR gallwch chi ymgolli'n llwyr mewn antur o'ch dewis.

Edrychwch ar ein Newyddion Diweddaraf am ddiweddariadau pellach, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr neu cadwch mewn cysylltiad drwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol:

Facebook @CadwWales | Twitter @cadwcymru | Instagram @cadwcymruwales

Diolch, a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan.

Arolwg

Man pererindod poblogaidd hyd heddiw 

Bu’r ffynnon sanctaidd yng Ngwenffrewi yn denu pererinion ers 1115 o leiaf. Dywedir ei bod yn ffrydio o’r man lle daeth yr abad Cymreig Beuno Sant, yn y 7fed ganrif, â’i nith Gwenffrewi yn ôl i fywyd, ond mae’n debygol bod gan y stori hon darddiadau paganaidd, llawer hŷn, mewn gwirionedd. Mae’r capel ei hun yn dyddio o ddiwedd y 15fed ganrif. Wedi’i osod yn y llechwedd, mae’n adeilad trawiadol ac anarferol, wedi’i addurno’n fanwl a’i adeiladu’n eithriadol o dda. Ar y llawr gwaelod, mae dŵr y ffynnon yn ffrydio i fyny i fasn siâp seren o dan nenfwd cromennog coeth cyn llifo allan i bwll awyr agored diweddaraf, lle mae pererinion yn ymweld o hyd i ymdrochi yn ei dyfroedd oherwydd eu priodweddau iachau honedig.

Honnir mai hwn yw’r safle pererindod hynaf yr ymwelir yn barhaus ag ef ym Mhrydain; mae ar lwybr Taith Pererin Gogledd Cymru ar hyd Pen Llŷn i Ynys Enlli, sef ‘Ynys yr 20,000 o Seintiau’ chwedlonol. 


Amseroedd agor

Ar gau

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 25 a 26 Rhagfyr 

Bydd Ffynnon Gwenffrewi ar agor o ddydd Llun 24 Awst, fodd bynnag, oherwydd pryderon ynghylch lledaeniad Coronafeirws a lles ein hymwelwyr, bydd Capel Gwenffrewi ar gau i’r cyhoedd nes yr hysbysir yn wahanol.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Nid oes tâl mynediad i ymweld â'r capel.

Mae'r capel ar glo. Casglwch yr allwedd oddi wrth y curadur yn y Ganolfan Ymwelwyr. Mae'n rhaid talu blaendal o £5 am yr allwedd, a gaiff ei ddychwelyd i chi.

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£1.00
Teulu
£1.75
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Myfyrwyr a phlant dan 16
£0.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£0.60

Cyfleusterau

Toiledau hygyrch icon Mynediad i feiciau icon Maes parcio icon Mynediad i'r anabl icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Toiledau   icon

Toiledau hygyrch ar gyfer ymwelwyr.

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Mae lleoedd parcio ar gael ar gyfer tua 6 char ac 1 lle parcio penodol i bobl anabl (tua 30 metr).

Ceir mynediad i'r capel drwy fynd i lawr rhes o risiau, ar hyd llwybr gwastad byr ac yna i fyny ychydig o risiau i'r prif ddrws.

Mae mynediad gwastad da i'r ffynnon.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Toiledau ar gael yn y ganolfan ynwelwyr.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Treffynnon, oddi ar yr A55
Rheilffordd
Y Fflint 4m (6.4km)

Cod post CH8 7PN

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.