Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Oherwydd pryderon ynghylch lledaeniad pellach y Coronafeirws a lles ein hymwelwyr, mae'n ddrwg gennym adrodd y bydd rhai henebion a meysydd parcio Cadw heb eu staffio yn aros ar gau nes bydd rhybudd pellach.

Arolwg

Safle cynhanes helaeth ei hanes  

Er nad oes ond un clawdd yn weddill o’r anheddiad Neolithig (Oes Newydd y Cerrig) hwn, mae cloddiadau wedi datgelu safle a chanddo hanes penodol o faith. Tardda o loc cylchol yn cynnwys clawdd a ffos allanol a adeiladwyd tua diwedd yr oes Neolithig neu ddechrau’r Oes Efydd. Credwyd yn wreiddiol mai cofadail hengor defodol sydd yma, ond mae canfyddiadau crochenwaith, tyllau pyst a fflint ac offer efydd yn perthyn mewn gwirionedd i anheddiad. Rhaid bod y bobl leol wedi hoffi’r lle. Defnyddiwyd Castell Bryn Gwyn ymhell y tu hwnt i’r cyfnod Neolithig, gyda chanfyddiadau archeolegol yn awgrymu bod pobl yn byw yma mor hwyr â chanrif 1af yr oes Rufeinig. 


Prisiau


Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
11/4m (2km) i’r Gor. o Frynsiencyn, oddi ar yr A4080.
Rheilffordd
Llanfair PG 6m (9.7km)