Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyfnod atal byr a fydd yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref, bydd holl safleoedd Cadw â staff a heb staff ar gau am gyfnod amhenodol.

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, gallwch ymweld â ni’n rhithwir drwy ein teithiau Drysau Agored Ar-lein 3D. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ffôn symudol neu gyfrifiadur — os oes gennych set pen VR gallwch chi ymgolli'n llwyr mewn antur o'ch dewis.

Edrychwch ar ein Newyddion Diweddaraf am ddiweddariadau pellach, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr neu cadwch mewn cysylltiad drwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol:

Facebook @CadwWales | Twitter @cadwcymru | Instagram @cadwcymruwales

Diolch, a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan.

Arolwg

Safle cynhanes helaeth ei hanes  

Er nad oes ond un clawdd yn weddill o’r anheddiad Neolithig (Oes Newydd y Cerrig) hwn, mae cloddiadau wedi datgelu safle a chanddo hanes penodol o faith. Tardda o loc cylchol yn cynnwys clawdd a ffos allanol a adeiladwyd tua diwedd yr oes Neolithig neu ddechrau’r Oes Efydd. Credwyd yn wreiddiol mai cofadail hengor defodol sydd yma, ond mae canfyddiadau crochenwaith, tyllau pyst a fflint ac offer efydd yn perthyn mewn gwirionedd i anheddiad. Rhaid bod y bobl leol wedi hoffi’r lle. Defnyddiwyd Castell Bryn Gwyn ymhell y tu hwnt i’r cyfnod Neolithig, gyda chanfyddiadau archeolegol yn awgrymu bod pobl yn byw yma mor hwyr â chanrif 1af yr oes Rufeinig. 


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
11/4m (2km) i’r Gor. o Frynsiencyn, oddi ar yr A4080.
Rheilffordd
Llanfair PG 6m (9.7km)