Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw. 

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Croes bregethu â cherfiadau Cristnogol trawiadol sydd wedi sefyll prawf amser

A hithau’n 6.5 troedfedd/2m o uchder (neu 14 troedfedd/4.3m os cyfrwch chi ei phedestal carreg), mae’r groes bregethu ganoloesol addurnedig hon ymhlith y goreuon yn y rhan hon o Gymru o ran cyflwr. Er bod y canrifoedd wedi’i threulio, mae llawer o’i cherfiadau dyrys yn y golwg o hyd. Addurnwyd y goes wythonglog â dail ac wynebau, ac mae pedair ochr pen siâp blwch yn cynnwys darluniau cerfiedig o olygfeydd Beiblaidd gan gynnwys y Forwyn a’i Phlentyn, y croeshoeliad a’r Forwyn a Sant Ioan.

Mae’n werth hefyd ymweld â’r eglwys, gyda’i chroglen a’i llofft yn dyddio o ddiwedd y 15fed ganrif neu ddechrau’r 16eg ganrif.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau