Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newydd, byddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Croes bregethu â cherfiadau Cristnogol trawiadol sydd wedi sefyll prawf amser

A hithau’n 6.5 troedfedd/2m o uchder (neu 14 troedfedd/4.3m os cyfrwch chi ei phedestal carreg), mae’r groes bregethu ganoloesol addurnedig hon ymhlith y goreuon yn y rhan hon o Gymru o ran cyflwr. Er bod y canrifoedd wedi’i threulio, mae llawer o’i cherfiadau dyrys yn y golwg o hyd. Addurnwyd y goes wythonglog â dail ac wynebau, ac mae pedair ochr pen siâp blwch yn cynnwys darluniau cerfiedig o olygfeydd Beiblaidd gan gynnwys y Forwyn a’i Phlentyn, y croeshoeliad a’r Forwyn a Sant Ioan.

Mae’n werth hefyd ymweld â’r eglwys, gyda’i chroglen a’i llofft yn dyddio o ddiwedd y 15fed ganrif neu ddechrau’r 16eg ganrif.


Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau