Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw. 

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Anheddiad Rhufeinig hwyr dadlennol – ond a ddaw yn wreiddiol o’r Oes Haearn?  

Yn rhychwantu ardal sy’n fwy na chwarter cae pêl-droed, mae’r pentref hynafol cyfareddol hwn yn cynnwys olion dau gwt crwn a nifer o adeiladau petryalog yng nghanol wal garreg 5 troedfedd/1.5m o drwch. Yn sgil darganfod darnau arian, crochenwaith a gwydr, dyddiwyd yr anheddiad i’r cyfnod Rhufeinig hwyr yn y 3edd a’r 4edd ganrif, ond mae olion strwythurau y tu allan i’r lloc yn awgrymu defnyddio’r safle ers yr Oes Haearn.

Credir ei fod yn eiddo i gymuned ffermio, a’r waliau wedi’u codi, yn ôl pob tebyg, i gynnwys da byw yn hytrach nag amddiffyn, a’r adeiladau petryalog wedi’u defnyddio efallai’n ysguboriau a gweithdai.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Mynediad i feiciau icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau