Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: Diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Olion cudd caer o’r Oes Haearn 

Yn swatio rhwng adeiladau yng Nghas-gwent yr oes gyfoes, hawdd yw anwybyddu olion y gaer bentir hon o ddiwedd yr Oes Haearn ar yr olwg gyntaf. Ond edrychwch ychydig yn agosach ac fe welwch olion y lloc amffosog a’i gloddiau dwbl sy’n amgylchynu’r darn glaswelltog hwn o dir.

Yn sefyll ar ymyl clogwyn uwchben Afon Gwy, hawdd yw gweld pam y dewisodd yr adeiladwyr gwreiddiol y llecyn hwn ar gyfer eu caer – a pham y cafodd ei meddiannu’n ddiweddarach gan oresgynwyr Rhufeinig. 


Prisiau


Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i’r De o Gas-gwent.
Rheilffordd
Cas-gwent 1m (1.6km).