Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newydd, byddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser.

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Olion cudd caer o’r Oes Haearn 

Yn swatio rhwng adeiladau yng Nghas-gwent yr oes gyfoes, hawdd yw anwybyddu olion y gaer bentir hon o ddiwedd yr Oes Haearn ar yr olwg gyntaf. Ond edrychwch ychydig yn agosach ac fe welwch olion y lloc amffosog a’i gloddiau dwbl sy’n amgylchynu’r darn glaswelltog hwn o dir.

Yn sefyll ar ymyl clogwyn uwchben Afon Gwy, hawdd yw gweld pam y dewisodd yr adeiladwyr gwreiddiol y llecyn hwn ar gyfer eu caer – a pham y cafodd ei meddiannu’n ddiweddarach gan oresgynwyr Rhufeinig. 


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i’r De o Gas-gwent.
Rheilffordd
Cas-gwent 1m (1.6km).