Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw.

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Olion cudd caer o’r Oes Haearn 

Yn swatio rhwng adeiladau yng Nghas-gwent yr oes gyfoes, hawdd yw anwybyddu olion y gaer bentir hon o ddiwedd yr Oes Haearn ar yr olwg gyntaf. Ond edrychwch ychydig yn agosach ac fe welwch olion y lloc amffosog a’i gloddiau dwbl sy’n amgylchynu’r darn glaswelltog hwn o dir.

Yn sefyll ar ymyl clogwyn uwchben Afon Gwy, hawdd yw gweld pam y dewisodd yr adeiladwyr gwreiddiol y llecyn hwn ar gyfer eu caer – a pham y cafodd ei meddiannu’n ddiweddarach gan oresgynwyr Rhufeinig. 


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau


Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i’r De o Gas-gwent.
Rheilffordd
Cas-gwent 1m (1.6km).