Skip to main content
Iechyd a Diogelwch

Oherwydd erydu arfordirol, byddwch yn ymwybodol bod angen gofal ychwanegol yn yr ardal o amgylch yr heneb wrth ddefnyddio rhan isaf llwybr yr arfordir. Mae’r llwybr sy’n arwain i’r heneb ar hyn o bryd yn ddiogel a heb gael ei effeithio. Mae Cadw yn monitro’r safle’n ofalus ac os oes gennych unrhyw bryderon gwiriwch ein cyngor diweddaraf a’n hymchwil ar newid hinsawdd a chyhoeddiad diweddaraf tîm amgylchedd hanesyddol Cadw – Yr Amgylchedd Hanesyddol a Newid Hinsawdd yng Nghymru – Cynllun Addasu’r Sector.

Cysylltwch â ni i godi unrhyw bryderon y gallai fod gennych ynglŷn â’r heneb neu’r ardal gyfagos. E-bost: cadw@llyw.cymru

Arolwg

Beddrod llawn awyrgylch gydag enghreifftiau prin o gelf gynhanes 

Mae Barclodiad y Gawres (‘The Giantess’s Apronful’ yn Saesneg) yn rhoi cipolwg dadlennol – ac annisgwyl – ar fywydau ein cyndadau hynafol. Yn eistedd ar glogwyn mewn safle rhyfeddol, adluniad modern yw’r 90 troedfedd/27m o dwmpath pridd, ond islaw hwnnw ceir 23 troedfedd/7m o dramwyfa sy’n arwain at siambr siâp croes sy’n gartref i drysorau mwyaf cyffrous y beddrod. Ymhlith cyfres o gerrig mae pump wedi’u hysgythru â phatrymau igam-ogam a throellog dyrys, sy’n awgrym o arwyddocâd y safle i drigolion cynnar Ynys Môn. Er bod cerfiadau tebyg wedi’u canfod mewn safleoedd Neolithig (Oes Newydd y Cerrig) yn Iwerddon, mae’r unig feddrod arall yn y DU sydd ag enghreifftiau o gelf fegalithig debyg ychydig filltiroedd i ffwrdd ym Mryn Celli Ddu.


Amseroedd agor

Gall ymwelwyr weld y siambr o’r tu allan drwy gydol y flwyddyn rhwng 10am–4pm


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Ni chaniateir ysmygu.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Oddi ar yr A4080, 2m (3.2km) i’r Gog. Orll. o Aberffraw.
Rheilffordd
Tŷ Croes 2m (3.2km).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.