Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Un o’r hoelion wyth

Golwg fathredig sydd ar Lugwy, fel petai ei meini cynhaliol yn cael eu haraf orfodi i’r ddaear gan ei maen capan anferth. Nid hynny mo’r gwir, er bod y beddrod hwn ymhlith y mwyaf ym Mhrydain, dan ei do carreg anferthol sydd 18 troedfedd/5.5m o hyd a 15 troedfedd/4.6m o led ac yn pwyso 25 tunnell, yn ôl pob tyb.

Buasai Llugwy, sy’n dyddio o ddiwedd yr oes Neolithig (Oes Newydd y Cerrig), wedi’i gorchuddio’n wreiddiol â thomen bridd. Pan gloddiwyd y beddrod ym 1908, canfuwyd esgyrn dynion, menywod a phlant ynghyd ag esgyrn anifeiliaid, cregyn, offer fflint, crochenwaith a phin asgwrn.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
3/4m (1.2km) i’r Gog. o Lanallgo, oddi ar yr A5025