Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

This site is now open to view or visit.

In line with Welsh Government advice and guidance, we have started to reopen a selection of our unstaffed heritage sites in a safe and controlled way — for the benefit of local communities.

We are pleased to announce that this monument is now open and is free to view or visit with no pre-booking required. Please adhere to our new visitation guidelines, act responsibly and be respectful towards the site and its local area at all times.

Site opening times, parking and other available facilities at our reopened sites may have changed. Please check this site’s webpage carefully for specific updates.

For further information on what to expect and how to stay safe during your visit, please read our FAQs page.

Arolwg

Beddrod Neolithig unig â chysylltiadau â chwedl Arthur  

Saif y beddrod Neolithig (Oes Newydd y Cerrig) moel a mawrwych hwn ar ei ben ei hun yng nghanol cae ar gyrion Caerdydd. Fe’i gorchuddiwyd yn wreiddiol gan domen bridd tua 90 troedfedd / 27m o hyd, ond dim ond olion hon sydd yma bellach, gan adael ei feini enfawr yn gwbl agored i’r nen. Y mwyaf ohonynt yw’r maen capan anferth, a gynhelir o hyd gan dri maen unionsyth anarferol o dal. Ni chloddiwyd y siambr erioed, felly dirgelwch o hyd yw pwy neu beth a gladdwyd yma.

Er gwaethaf ei darddiadau Neolithig, gallai enw’r safle ddeillio o chwedl Arthur Culhwch ac Olwen, sy’n ymddangos mewn dau destun o’r 14eg ganrif.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1 1/2m (2.4km) i’r De o Sain Nicolas, oddi ar yr A48, 6m (9.7km) i’r De Orll. o Gaerdydd
Rheilffordd
Parc Waun-gron 41/2m (7.2km)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50