Skip to main content

Arolwg

Beddrod Neolithig unig â chysylltiadau â chwedl Arthur  

Saif y beddrod Neolithig (Oes Newydd y Cerrig) moel a mawrwych hwn ar ei ben ei hun yng nghanol cae ar gyrion Caerdydd. Fe’i gorchuddiwyd yn wreiddiol gan domen bridd tua 90 troedfedd / 27m o hyd, ond dim ond olion hon sydd yma bellach, gan adael ei feini enfawr yn gwbl agored i’r nen.

Y mwyaf yw’r capfaen enfawr, sy’n dal i gael ei gynnal gan dri maen unionsyth anarferol o dal. Dangosodd gwaith cloddio yn 2012 fod y siambr gladdu wedi'i chladdu yn wreiddiol o fewn carnedd fawr o gerrig 30m o hyd a 12m o led. Nid yw'r siambr ei hun erioed wedi cael ei chloddio, felly mae pwy neu beth sydd wedi'i gladdu yma yn parhau i fod yn ddirgelwch.

Er gwaethaf ei darddiadau Neolithig, gallai enw’r safle ddeillio o chwedl Arthur Culhwch ac Olwen, sy’n ymddangos mewn dau destun o’r 14eg ganrif.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1 1/2m (2.4km) i’r De o Sain Nicolas, oddi ar yr A48, 6m (9.7km) i’r De Orll. o Gaerdydd
Rheilffordd
Parc Waun-gron 41/2m (7.2km)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50