Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newyddbyddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Celf a phennau saethau cynhanesyddol

Er bod ategion brics yn rhannol gynnal ei faen capan siâp lletem 12 troedfedd/3.7m wrth 5 troedfedd/1.5m erbyn hyn, mae Tŷ Newydd yn wledd i’r llygaid o hyd. Gorchuddiwyd y beddrod ar un adeg â charnedd gron, sydd bellach wedi’i hamlinellu gan y pyst bychain o’i chwmpas.

Awgryma cynllun y siambr ei bod wedi’i hadeiladu yn ystod yr oes Neolithig (Oes Newydd y Cerrig). Mewn cloddiadau ym 1936 datgelwyd olion crochenwaith a phen saeth o gyfnodau diweddarach Bicer ac Oes Efydd mewn hanes. Yn ddiweddarach, darganfuwyd gwaith celf cynhanesyddol o’r enw ‘cafn-nodau’ ar y maen capan. Awgryma’r holl dystiolaeth hon fod gan Dŷ Newydd fywyd gweithiol hir. 


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau