Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Celf a phennau saethau cynhanesyddol

Er bod ategion brics yn rhannol gynnal ei faen capan siâp lletem 12 troedfedd/3.7m wrth 5 troedfedd/1.5m erbyn hyn, mae Tŷ Newydd yn wledd i’r llygaid o hyd. Gorchuddiwyd y beddrod ar un adeg â charnedd gron, sydd bellach wedi’i hamlinellu gan y pyst bychain o’i chwmpas.

Awgryma cynllun y siambr ei bod wedi’i hadeiladu yn ystod yr oes Neolithig (Oes Newydd y Cerrig). Mewn cloddiadau ym 1936 datgelwyd olion crochenwaith a phen saeth o gyfnodau diweddarach Bicer ac Oes Efydd mewn hanes. Yn ddiweddarach, darganfuwyd gwaith celf cynhanesyddol o’r enw ‘cafn-nodau’ ar y maen capan. Awgryma’r holl dystiolaeth hon fod gan Dŷ Newydd fywyd gweithiol hir. 


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau