Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw. 

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Celf a phennau saethau cynhanesyddol

Er bod ategion brics yn rhannol gynnal ei faen capan siâp lletem 12 troedfedd/3.7m wrth 5 troedfedd/1.5m erbyn hyn, mae Tŷ Newydd yn wledd i’r llygaid o hyd. Gorchuddiwyd y beddrod ar un adeg â charnedd gron, sydd bellach wedi’i hamlinellu gan y pyst bychain o’i chwmpas.

Awgryma cynllun y siambr ei bod wedi’i hadeiladu yn ystod yr oes Neolithig (Oes Newydd y Cerrig). Mewn cloddiadau ym 1936 datgelwyd olion crochenwaith a phen saeth o gyfnodau diweddarach Bicer ac Oes Efydd mewn hanes. Yn ddiweddarach, darganfuwyd gwaith celf cynhanesyddol o’r enw ‘cafn-nodau’ ar y maen capan. Awgryma’r holl dystiolaeth hon fod gan Dŷ Newydd fywyd gweithiol hir. 


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau