Skip to main content

Mae’r Santes Fair yn eglwys ganoloesol restredig Gradd I a adeiladwyd yn y 1800au, gan ddefnyddio peth o’r deunydd cynharaf yn ofalus – fel y groglen, y ffenestri lliw a’r rhwyllwaith, oll o’r 15fed ganrif. Yn 1885, bu farw gwraig y ficer, Rosamund Lindsay, ac addurnodd ei gŵr y tu mewn er cof amdani. Cyflwynodd yr artist Heywood Sumner baneli sgraffito, ar thema’r Benedictiad. Yn ôl traddodiad canoloesol, rhoddodd Sumner nodweddion lleol yn ei gynlluniau – e.e. afon gyfagos Wysg a Mynydd Pen-y-fâl. Roedd yr eglwys yn mynd i gael ei dymchwel ond ar ôl brwydr galed cafodd ei diogelu.

Bydd yr eglwys, nad yw ar agor i’r cyhoedd yn rheolaidd, ar agor Ddydd Sul 8 Medi. Bydd taflenni ffeithiau am ddim ar hanes a chadwraeth yr adeilad ar gael.  Cyfeiriad: Eglwys y Santes Fair, Llanfair Cilgedin, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9BG.        SO 357 087. Yn Llanfair Cilgedin, ar B4598 cymerwch y troad gyferbyn â Neuadd yr Eglwys ac mae'r eglwys i'w gweld yn glir yny fynwent.


Prisiau

Am Ddim