Skip to main content

Cynhanes yw’r enw ar y cyfnod cyn i’r Rhufeiniaid gyrraedd ym Mhrydain yn 47 OC, am ei fod cyn dyfodiad y gair ysgrifenedig i’r ynysoedd hyn. Awgrymir felly na wyddom ryw lawer am yr hyn a ddigwyddodd yn y ‘gorffennol pell a niwlog’. Ond, a dweud y gwir, gwyddom lawer iawn…

Nid oedd Cymru, wrth reswm, yn bodoli yn y ffordd y’i deallwn heddiw. Nid oedd ffin rhwng Cymru a Lloegr; yn fwy perthnasol byth, roedd Prydain Fawr yn dal ynghlwm wrth dir mawr Ewrop, cyn i lefel y môr godi a’n gwneud ni’n ynys o genedl.