Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyfnod atal byr a fydd yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref, bydd holl safleoedd Cadw â staff a heb staff ar gau am gyfnod amhenodol.

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, gallwch ymweld â ni’n rhithwir drwy ein teithiau Drysau Agored Ar-lein 3D. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ffôn symudol neu gyfrifiadur — os oes gennych set pen VR gallwch chi ymgolli'n llwyr mewn antur o'ch dewis.

Edrychwch ar ein Newyddion Diweddaraf am ddiweddariadau pellach, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr neu cadwch mewn cysylltiad drwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol:

Facebook @CadwWales | Twitter @cadwcymru | Instagram @cadwcymruwales

Diolch, a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan.

Arolwg

Adfeilion ysgerbydol o fedd Neolithig mewn lleoliad ysgytwol

Mae Pentre Ifan yn mynd â ni yn ôl i’r oes Neolithig (Oes Newydd y Cerrig), pan fyddai ein cyndeidiau’n claddu’r meirw mewn beddau fel hwn. Dyma sgerbwd siambr gladdu a fyddai wedi cael ei gorchuddio â thwmpath o bridd yn wreiddiol. Mae’r ‘maen capan’ enfawr 16½ troedfedd/5m o uchder yn ymddangos fel pe bai’n cydbwyso’n ansicr ar dair carreg unionsyth, er ei fod wedi bod yno ers dros 5,000 o flynyddoedd.

Mae’r lleoliad a’r olygfa yn ychwanegu at y teimlad o ddirgelwch a geir ym Mhentre Ifan. Mae ei amlinelliad yn ffrâm daclus i’r Preselau uchel, sef ffynhonnell carreg las enwog Sir Benfro a gafodd ei defnyddio i wneud Côr y Cewri yn ogystal â Phentre Ifan ei hun.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Mynediad i feiciau icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Cod post SA41 3TZ