Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Adfeilion ysgerbydol o fedd Neolithig mewn lleoliad ysgytwol

Mae Pentre Ifan yn mynd â ni yn ôl i’r oes Neolithig (Oes Newydd y Cerrig), pan fyddai ein cyndeidiau’n claddu’r meirw mewn beddau fel hwn. Dyma sgerbwd siambr gladdu a fyddai wedi cael ei gorchuddio â thwmpath o bridd yn wreiddiol. Mae’r ‘maen capan’ enfawr 16½ troedfedd/5m o uchder yn ymddangos fel pe bai’n cydbwyso’n ansicr ar dair carreg unionsyth, er ei fod wedi bod yno ers dros 5,000 o flynyddoedd.

Mae’r lleoliad a’r olygfa yn ychwanegu at y teimlad o ddirgelwch a geir ym Mhentre Ifan. Mae ei amlinelliad yn ffrâm daclus i’r Preselau uchel, sef ffynhonnell carreg las enwog Sir Benfro a gafodd ei defnyddio i wneud Côr y Cewri yn ogystal â Phentre Ifan ei hun.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Mynediad i feiciau icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Cod post SA41 3TZ