Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw. 

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Adfeilion ysgerbydol o fedd Neolithig mewn lleoliad ysgytwol

Mae Pentre Ifan yn mynd â ni yn ôl i’r oes Neolithig (Oes Newydd y Cerrig), pan fyddai ein cyndeidiau’n claddu’r meirw mewn beddau fel hwn. Dyma sgerbwd siambr gladdu a fyddai wedi cael ei gorchuddio â thwmpath o bridd yn wreiddiol. Mae’r ‘maen capan’ enfawr 16½ troedfedd/5m o uchder yn ymddangos fel pe bai’n cydbwyso’n ansicr ar dair carreg unionsyth, er ei fod wedi bod yno ers dros 5,000 o flynyddoedd.

Mae’r lleoliad a’r olygfa yn ychwanegu at y teimlad o ddirgelwch a geir ym Mhentre Ifan. Mae ei amlinelliad yn ffrâm daclus i’r Preselau uchel, sef ffynhonnell carreg las enwog Sir Benfro a gafodd ei defnyddio i wneud Côr y Cewri yn ogystal â Phentre Ifan ei hun.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Mynediad i feiciau icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Cod post SA41 3TZ