Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newyddbyddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Adfeilion ysgerbydol o fedd Neolithig mewn lleoliad ysgytwol

Mae Pentre Ifan yn mynd â ni yn ôl i’r oes Neolithig (Oes Newydd y Cerrig), pan fyddai ein cyndeidiau’n claddu’r meirw mewn beddau fel hwn. Dyma sgerbwd siambr gladdu a fyddai wedi cael ei gorchuddio â thwmpath o bridd yn wreiddiol. Mae’r ‘maen capan’ enfawr 16½ troedfedd/5m o uchder yn ymddangos fel pe bai’n cydbwyso’n ansicr ar dair carreg unionsyth, er ei fod wedi bod yno ers dros 5,000 o flynyddoedd.

Mae’r lleoliad a’r olygfa yn ychwanegu at y teimlad o ddirgelwch a geir ym Mhentre Ifan. Mae ei amlinelliad yn ffrâm daclus i’r Preselau uchel, sef ffynhonnell carreg las enwog Sir Benfro a gafodd ei defnyddio i wneud Côr y Cewri yn ogystal â Phentre Ifan ei hun.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Mynediad i feiciau icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Cod post SA41 3TZ