Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newyddbyddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser.

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Olion gwledig allbost milwrol pwysig   

O ystyried ei leoliad llonydd ar dir fferm ger Aberhonddu heddiw,  ni ddyfalech byth yr arferai’r Gaer fod ymhlith caerau mewndirol mwyaf y Rhufeiniaid ac yn gyswllt hanfodol yn rhwydwaith amddiffynnol y meddianwyr yng Nghymru. Wedi’i sylfaenu tua 75 OC, fe’i gosodwyd mewn safle strategol lle mae dwy ffordd bwysig yn cwrdd ac fe’i gweithredid gan lengfilwyr tra hyfforddedig o Gatrawd Marchoglu Vettonia o Sbaen. Yn oes y Rhufeiniaid roedd yma safle prysur, a chanddo warchodfa fawr, ysgubor a baddondy wedi’i wresogi.

Erbyn hyn gallwch weld olion nifer o dyrau amddiffynnol, ochr yn ochr â dau borth mawr a waliau’n sefyll 8 troedfedd / 2.4m o uchder mewn mannau.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am – 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
23/4m (4.4km) i’r Gor. Gog. Orll. o Aberhonddu oddi ar yr A40, ger Aberysgir
Mae mynedfa'r safle ar ben deheuol y ffordd i fferm 'Y Gaer'

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49