Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Man geni honedig nawddsant Cymru mewn llecyn dyrchafol  

Er nad oes ond ychydig waliau brau’n weddill o Gapel Santes Non, a’r rheini o ddyddiad ansicr, mae’n safle diwylliannol a sanctaidd arwyddocaol o hyd. Mae ei leoliad, ar ymyl Cymru ar hyd un o’r darnau mwyaf ysblennydd o Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn ychwanegu at egni ysbrydol y capel. Dywedir mai yma oedd man geni nawddsant Cymru, Dewi Sant, yn y 6ed ganrif, ac fe’i henwyd ar ôl ei fam, ac mae’n dal yn fan pererindod hyd heddiw.

Hwyrach bod y capel bach petryalog yn blaen a syml, ond mae’r safle uwchben bae creigiog Santes Non yn mynd â’ch gwynt. Ar y llwybr i fyny i’r capel, byddwch yn mynd heibio ffynnon sanctaidd â phwerau iachau, yn ôl y sôn, sef man poblogaidd arall i aros ymhlith y pererinion sy’n ymweld.   


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Maes parcio icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Maes parcio o fewn 100 metr, tua 8 lle gyda nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl.

Ceir mynediad o'r ardal barcio drwy lwybr troed anwastad a dwy giât fochyn.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau