Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw. 

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Eglwys drefol syml yn croesawu cynulleidfa enwog 

Wedi’i godi o fewn muriau trefol Dinbych tua dechrau’r 14eg ganrif, Capel St Hilari oedd man addoli gwreiddiol y dref a chafodd ei ddefnyddio tan ddiwedd y 1800au. Ar ôl cael ei adael, aeth yr adeilad â’i ben iddo ac erbyn hyn dim ond y tŵr a darn byr o’r wal orllewinol sydd dros ben.

Yn ogystal â bodloni anghenion trigolion y dref, croesawodd yr eglwys rai ymwelwyr enwog yn ystod ei hanes. Ar 28 Medi 1645 yn ystod y Rhyfel Cartref, cynhaliwyd gwasanaeth yma a fynychwyd gan lawer o urddasolion gan gynnwys Brenin Siarl I ac Archesgob Caerefrog.


Amseroedd agor


Prisiau


Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Dinbych ar yr A525, A543 neu’r B5382.
Rheilffordd
12km/7.5mllr Abergele, Llandudno-Caer.
Bws
300m/330llath, llwybr Rhif 151/152, y Rhyl/Dinbych.
Beic
NCN Llwybr Rhif 5 (17km/11mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.