Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: Diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Olion eglwys Elisabethaidd anffortunus  

Ffrwyth dychymyg Robert Dudley, Iarll Caerlŷr a ffefryn Brenhines Elisabeth I, oedd yr eglwys hon, o fewn hen furiau trefol Dinbych, a chanddi uchelgeisiau mawr. Bwriadwyd iddi fod y crandiaf o’r cyfnod, a hi oedd yr adeilad esgobol mawr cyntaf a ddyluniwyd ar gyfer gwasanaeth Protestannaidd ac i ddisodli Cadeirlan Llanelwy o bosibl.

Fodd bynnag, ni fyddai’r dyfodol gogoneddus hwn yn bod. Dechreuwyd y gwaith ym 1578, ond ni aeth yn uwch na’r ffenestri cyn dod i ben ym 1584 oherwydd diffyg arian. Pan fu farw Dudley yn annisgwyl ym 1588, rhoddwyd y gorau’n gyfan gwbl i’r adeiladu, gan adael ei brosiect uchelgeisiol ar ei hanner am byth.


Prisiau


Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Dinbych ar yr A525, A543 neu’r B5382
Rheilffordd
12km/7.5mllr Abergele, Llandudno-Caer.
Bws
300m/330llath, llwybr Rhif 151/152, y Rhyl/Dinbych.
Beic
NCN Llwybr Rhif 5 (17km/11mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.