Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw. 

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Olion eglwys Elisabethaidd anffortunus  

Ffrwyth dychymyg Robert Dudley, Iarll Caerlŷr a ffefryn Brenhines Elisabeth I, oedd yr eglwys hon, o fewn hen furiau trefol Dinbych, a chanddi uchelgeisiau mawr. Bwriadwyd iddi fod y crandiaf o’r cyfnod, a hi oedd yr adeilad esgobol mawr cyntaf a ddyluniwyd ar gyfer gwasanaeth Protestannaidd ac i ddisodli Cadeirlan Llanelwy o bosibl.

Fodd bynnag, ni fyddai’r dyfodol gogoneddus hwn yn bod. Dechreuwyd y gwaith ym 1578, ond ni aeth yn uwch na’r ffenestri cyn dod i ben ym 1584 oherwydd diffyg arian. Pan fu farw Dudley yn annisgwyl ym 1588, rhoddwyd y gorau’n gyfan gwbl i’r adeiladu, gan adael ei brosiect uchelgeisiol ar ei hanner am byth.


Amseroedd agor

Gellir ei gweld o'r tu allan


Prisiau


Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Dinbych ar yr A525, A543 neu’r B5382
Rheilffordd
12km/7.5mllr Abergele, Llandudno-Caer.
Bws
300m/330llath, llwybr Rhif 151/152, y Rhyl/Dinbych.
Beic
NCN Llwybr Rhif 5 (17km/11mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.