Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw. 

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Diod i’r esgob

Ni allasai bywyd fod mor anodd â hynny i esgobion canoloesol Tyddewi. Byddai’r dynion bydol, cyfoethog, dylanwadol hyn yn mwynhau eu cysuron cartref - fel y gwelwch pan grwydrwch o gwmpas tiroedd gwych Llandyfái, a oedd yn bennaf yn ffrwyth gwaith y dynamig Henry de Gower, esgob Tyddewi o 1328 i 1347. Defnyddiai’r esgobion Landyfái yn encilfa wledig, yn ddihangfa rhag beichiau’r Eglwys a’r Wladwriaeth.

Er nad yw’n bell iawn o Dyddewi ei hun, roedd yn newid byd i fywyd syml, caeth ‘Dewi’r Yfwr Dŵr’, Dewi Sant, nawddsant Cymru, a fu fyw lawer o ganrifoedd ynghynt. Buasai’r preladiaid canoloesol yn byw bywydau breintiedig bonheddwyr gwledig, gan fwynhau moethau llety preifat, neuadd fawr grand, siambr llawr cyntaf, pyllau pysgod, perllannau ffrwythau, gerddi llysiau a pharc 144 erw / 58ha.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mae’r canolfan ynmwelwyr ar gau. Mynedfa i’r heneb trwy’r giât ochr.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Maes parcio icon Mynediad i'r anabl icon Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Llogi Safle icon

Mae cilfan ar draws y ffordd i'r Llys, mae lleoedd parcio i hyd at tua 15 o geir.

Ceir mynediad i'r tir drwy'r giât ar y ochr. Mae llôn wedi'i graeanu ar ochr y llys yn arwain at y giât. Mae ramp sy'n arwain o'r giât gefn i'r tir.

Dim ond cerddwyr sy'n cael mynediad i bob lefel o'r safle.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A4139 o Benfro neu Ddinbych-y-pysgod.
Rheilffordd
Llandyfái 600m/660llath, llwybr Abertawe-Caerfyrddin/ Dinbych-y-pysgod/ Doc Penfro.
Bws
600m/660llath, llwybr Rhif 349/359, Dinbych-y-pysgod-Llandyfái/ Penfro/Hwlffordd.
Beic
NCN Llwybr Rhif 4 (200m/219llath).

Cod post SA71 5NT

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.