Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

O bren i faen 

Adeilad carreg sylweddol wedi’i beintio’n wyn a welwn o’n blaenau heddiw, ond yn wreiddiol tŷ ffrâm bren oedd yma, a hwnnw wedi’i adeiladu’n fwy na thebyg yn y 14eg ganrif (fe’i cofnodwyd fel Bodiordderch ym 1352). Cafodd ei orchuddio’n ddiweddarach â charreg a bu’n destun gwaith addasu ac adfer yn y 19eg ganrif a diwedd yr 20fed ganrif, er bod ei gynllun canoloesol yn parhau. Fe’i trosglwyddwyd rhwng dwylo teuluoedd lleol pwysig – Narres a Bulkeley – ac erbyn 1585 fe’i disgrifiwyd yn hafoty.                        


Prisiau


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Cymerwch y B5109 o gyfeiriad Biwmares tuag at Pentraeth. Wedi tua 3 milltir trowch i’r dde ar hyd ffordd ddi-ddosbarth tuag at Landdona.

Wedi tua thri chwarter milltir (0.75m) mae lle parcio ar yr ochr dde. Mae’r lle parcio yn agos iawn at fynedfa fferm sydd ar y chwith. Mae’r fynedfa i’r lle parcio yn eithaf garw.