Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef. (Dim mynediad i’r tu mewn)

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

O bren i faen 

Adeilad carreg sylweddol wedi’i beintio’n wyn a welwn o’n blaenau heddiw, ond yn wreiddiol tŷ ffrâm bren oedd yma, a hwnnw wedi’i adeiladu’n fwy na thebyg yn y 14eg ganrif (fe’i cofnodwyd fel Bodiordderch ym 1352). Cafodd ei orchuddio’n ddiweddarach â charreg a bu’n destun gwaith addasu ac adfer yn y 19eg ganrif a diwedd yr 20fed ganrif, er bod ei gynllun canoloesol yn parhau. Fe’i trosglwyddwyd rhwng dwylo teuluoedd lleol pwysig – Narres a Bulkeley – ac erbyn 1585 fe’i disgrifiwyd yn hafoty.                        


Amseroedd agor

Gellir ei gweld o'r tu allan


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Cymerwch y B5109 o gyfeiriad Biwmares tuag at Pentraeth. Wedi tua 3 milltir trowch i’r dde ar hyd ffordd ddi-ddosbarth tuag at Landdona.

Wedi tua thri chwarter milltir (0.75m) mae lle parcio ar yr ochr dde. Mae’r lle parcio yn agos iawn at fynedfa fferm sydd ar y chwith. Mae’r fynedfa i’r lle parcio yn eithaf garw.