Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw.

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Ffos mewn cyflwr da yn amddiffyn maenor ddiflanedig

Mae rhai pethau’n edrych yn well o’u gweld ymhell oddi fry nag o’r ddaear. Rhaid bod Hen Gwrt yn un o’r rhain. Pe gallech ei weld oddi uwch, byddech yn gweld yn gwbl glir amlinelliad sgwâr a thwt yr hyn a arferai fod yn safle maenorol canoloesol, yn ôl pob tebyg. Mae’r faenor wedi hen fynd, ond mae ei ffos a’i hochrau sgwâr yno o hyd, mewn cyflwr syndod o dda.

Yn ôl pob tebyg, roedd Hen Gwrt yn eiddo i esgobion Llandaf yn y 13eg ganrif a’r 14eg ganrif, cyn ei ddefnyddio’n nes ymlaen yn llety hela.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
1/4m (0.4km) i’r Dwy. Gog. Ddwy. o Landeilo Gresynni, oddi ar y B4233 7m (11.3km), i’r Dwy. o’r Fenni.
Rheilffordd
Fenni 9m (14.5km).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.