Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newydd, byddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser.

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Ffos mewn cyflwr da yn amddiffyn maenor ddiflanedig

Mae rhai pethau’n edrych yn well o’u gweld ymhell oddi fry nag o’r ddaear. Rhaid bod Hen Gwrt yn un o’r rhain. Pe gallech ei weld oddi uwch, byddech yn gweld yn gwbl glir amlinelliad sgwâr a thwt yr hyn a arferai fod yn safle maenorol canoloesol, yn ôl pob tebyg. Mae’r faenor wedi hen fynd, ond mae ei ffos a’i hochrau sgwâr yno o hyd, mewn cyflwr syndod o dda.

Yn ôl pob tebyg, roedd Hen Gwrt yn eiddo i esgobion Llandaf yn y 13eg ganrif a’r 14eg ganrif, cyn ei ddefnyddio’n nes ymlaen yn llety hela.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
1/4m (0.4km) i’r Dwy. Gog. Ddwy. o Landeilo Gresynni, oddi ar y B4233 7m (11.3km), i’r Dwy. o’r Fenni.
Rheilffordd
Fenni 9m (14.5km).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.