Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Ffos mewn cyflwr da yn amddiffyn maenor ddiflanedig

Mae rhai pethau’n edrych yn well o’u gweld ymhell oddi fry nag o’r ddaear. Rhaid bod Hen Gwrt yn un o’r rhain. Pe gallech ei weld oddi uwch, byddech yn gweld yn gwbl glir amlinelliad sgwâr a thwt yr hyn a arferai fod yn safle maenorol canoloesol, yn ôl pob tebyg. Mae’r faenor wedi hen fynd, ond mae ei ffos a’i hochrau sgwâr yno o hyd, mewn cyflwr syndod o dda.

Yn ôl pob tebyg, roedd Hen Gwrt yn eiddo i esgobion Llandaf yn y 13eg ganrif a’r 14eg ganrif, cyn ei ddefnyddio’n nes ymlaen yn llety hela.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
1/4m (0.4km) i’r Dwy. Gog. Ddwy. o Landeilo Gresynni, oddi ar y B4233 7m (11.3km), i’r Dwy. o’r Fenni.
Rheilffordd
Fenni 9m (14.5km).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.