Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyfnod atal byr a fydd yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref, bydd holl safleoedd Cadw â staff a heb staff ar gau am gyfnod amhenodol.

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, gallwch ymweld â ni’n rhithwir drwy ein teithiau Drysau Agored Ar-lein 3D. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ffôn symudol neu gyfrifiadur — os oes gennych set pen VR gallwch chi ymgolli'n llwyr mewn antur o'ch dewis.

Edrychwch ar ein Newyddion Diweddaraf am ddiweddariadau pellach, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr neu cadwch mewn cysylltiad drwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol:

Facebook @CadwWales | Twitter @cadwcymru | Instagram @cadwcymruwales

Diolch, a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan.

Arolwg

Siambr gladdu Neolithig mewn lleoliad diesboniad

Yn sgil ei safle yng ngogledd Cymru, mae’r siambr Neolithig (Oes Newydd y Cerrig) hon sydd mewn cyflwr da yn dipyn o hynodrwydd. Mae beddrodau o’r math hwn yn perthyn i grŵp archaeolegol o’r enw ‘Cotswold-Hafren’ ar ôl yr ardal lle cânt eu canfod yn gyffredinol, felly mae safle anarferol Capel Garmon mor bell i’r gogledd yn ddirgelwch o hyd. Mae 16 troedfedd / 5m o dramwyfa yn arwain at siambr gladdu driphlyg gyda maen capan mawr dros yr adran orllewinol. O gwmpas y strwythur mae cylch o gerrig sy’n nodi amlinelliad bron 100 troedfedd / 30m o dwmpath pridd a’i gorchuddiai’n wreiddiol.                


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
3/4m (1.2km) i’r De o Gapel Garmon, 5m (8km) i’r De o Lanrwst, oddi ar yr A5
Rheilffordd
Betws y Coed 3m (4.8km)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.