Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Bydd Penarth Fawr yn ailagor ar 8 Ebrill 

Mae ein timau cadwraeth ar hyn o bryd yn gwneud gwaith ar y llorlech yn y tŷ, sydd angen amser i ‘setlo’ cyn y gallwn ailagor.

Gwiriwch fod safleoedd ar agor cyn teithio ac edrychwch ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf:

Facebook @CadwWales | Twitter @cadwcymru

Arolwg

Annedd carreg prin ag ategion pren trawiadol

Ceir digonedd o gestyll canoloesol yma yng Nghymru, ond peth prin yw adeiladau fel Penarth Fawr. Mae’r tŷ hwn, sydd mewn cyflwr eithriadol o dda, yn rhoi cipolwg prin ar fywyd bonedd y Cymry yn ystod y 15fed ganrif.

Er bod llawer o dai pren cyffredin yr oes wedi hen fynd, mae Penarth Fawr, oherwydd ei adeiladwaith carreg cadarn, wedi goroesi bron heb newid o gwbl ers canrifoedd.

Yng nghanol y tŷ mae ei neuadd fawr, a fyddai’n cael ei gwresogi’n wreiddiol gan yr aelwyd ganolog, a mwg yn dianc o awyrell yn y to. Nodwedd fwyaf trawiadol Penarth Fawr yw’r system drawstiau fewnol goeth sy’n ei gynnal, sef rhwydwaith aruthrol o drawstiau coed cerfiedig yn codi o’r llawr i’r nenfwd, a’r rheini mewn cyflwr ardderchog er eu hoedran mawr.                           


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Cod Post Penarth Fawr yw LL53 6PR. Dilynwch lwybr yr ardd drwy’r giât haearn bach yn y wal gerrig amgylchynol i ddrws ffrynt Penarth Fawr.