Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Annedd carreg prin ag ategion pren trawiadol

Ceir digonedd o gestyll canoloesol yma yng Nghymru, ond peth prin yw adeiladau fel Penarth Fawr. Mae’r tŷ hwn, sydd mewn cyflwr eithriadol o dda, yn rhoi cipolwg prin ar fywyd bonedd y Cymry yn ystod y 15fed ganrif. Er bod llawer o dai pren cyffredin yr oes wedi hen fynd, mae Penarth Fawr, oherwydd ei adeiladwaith carreg cadarn, wedi goroesi bron heb newid o gwbl ers canrifoedd.

Yng nghanol y tŷ mae ei neuadd fawr, a fyddai’n cael ei gwresogi’n wreiddiol gan yr aelwyd ganolog, a mwg yn dianc o awyrell yn y to. Nodwedd fwyaf trawiadol Penarth Fawr yw’r system drawstiau fewnol goeth sy’n ei gynnal, sef rhwydwaith aruthrol o drawstiau coed cerfiedig yn codi o’r llawr i’r nenfwd, a’r rheini mewn cyflwr ardderchog er eu hoedran mawr.                           


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Cod Post Penarth Fawr yw LL53 6PR. Dilynwch lwybr yr ardd drwy’r giât haearn bach yn y wal gerrig amgylchynol i ddrws ffrynt Penarth Fawr.