Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw. 

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Adfail o anheddiad crefyddol a loriwyd gan Harri VIII

Sylfaenwyd Brodordy Dinbych gan Garmeliaid (neu’r Brodyr Gwynion) yn y 13eg ganrif, ac roedd yn fan addoli i ddynion duwiol a phobl leyg anordeiniedig. Yn ystod gwasanaethau, byddai’r gynulleidfa’n cael ei rhannu, a’r brodyr mewn seddau côr addurnedig ar yr ochr orllewinol a’r lleygwyr ar wahân i’r dwyrain.

Darostyngwyd y Brodordy o dan orchmynion Harri VIII ym 1538 a’r cyfan sy’n weddill heddiw yw waliau’r eglwys. Ers ei ddiddymu, canfu’r eglwys nifer o ddefnyddiau eraill, gan gynnwys annedd, storfa wlân a bragdy.    


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Mae'r allwedd er mwyn cael mynediad i Dŷ’r Brodyr ar gael o’r mannau canlynol: Castell Dinbych — rhif ffôn 01745 813385

Mae angen talu blaendal am yr allwedd (a fydd yn cael ei ad-dalu i chi).


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau