Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Oherwydd pryderon dros ledaenu Coronafeirws ymhellach a lles ein hymwelwyr, mae’n ddrwg gennym ni orfod datgan bod henebion heb staff yn cau o 5pm dydd Llun 23 Mawrth am gyfnod amhenodol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at wahodd pobl i fwynhau’r henebion anhygoel hyn unwaith eto cyn gynted ag y gallwn ni.

Arolwg

Adfail o anheddiad crefyddol a loriwyd gan Harri VIII

Sylfaenwyd Brodordy Dinbych gan Garmeliaid (neu’r Brodyr Gwynion) yn y 13eg ganrif, ac roedd yn fan addoli i ddynion duwiol a phobl leyg anordeiniedig. Yn ystod gwasanaethau, byddai’r gynulleidfa’n cael ei rhannu, a’r brodyr mewn seddau côr addurnedig ar yr ochr orllewinol a’r lleygwyr ar wahân i’r dwyrain.

Darostyngwyd y Brodordy o dan orchmynion Harri VIII ym 1538 a’r cyfan sy’n weddill heddiw yw waliau’r eglwys. Ers ei ddiddymu, canfu’r eglwys nifer o ddefnyddiau eraill, gan gynnwys annedd, storfa wlân a bragdy.    


Amseroedd agor

Bob dydd 10am – 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau.

Mae'r allwedd er mwyn cael mynediad i Dŷ’r Brodyr ar gael o’r mannau canlynol: Castell Dinbych — rhif ffôn 01745 813385, Llyfrgell Dinbych — rhif ffôn 01745 816313 (LL16 3NU) a chaffi’r Glass Onion — rhif ffôn 07715 545564    (LL16 3TE).

Mae angen talu blaendal am yr allwedd (a fydd yn cael ei ad-dalu i chi).


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau