Skip to main content

Bydd y dadansoddwr hanesyddol, Simon Waterfield, yn croesawu ymwelwyr i archwilio adfeilion Abaty Tyndyrn a pham ei fod wedi ysbrydoli artistiaid a beirdd fel Turner, Wordsworth, Tennyson a nifer o rai eraill ers dros 200 mlynedd, ers twristiaid cyntaf Tyndyrn hyd heddiw.

Chwilio am ysbrydoliaeth? Dewch i ddarganfod effaith adfeilion Abaty Tyndyrn fel y gwnaeth y beirdd a’r artistiaid rhamantaidd.


Prisiau

categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim
Oedolyn
£7.30
Teulu*
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18