Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newydd, byddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser.

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Adloniant Rhufeinig gwaedlyd ynghyd â chwedl Arthur  

Wedi’i hadeiladu tua 90 OC i adlonni’r llengfilwyr a wasanaethai yng Nghaerllion (Isca), yr amffitheatr drawiadol hon oedd ateb y Rhufeiniaid i’r sinema aml-sgrin a gawn heddiw. Roedd meinciau pren yn cynnig seddi i hyd at 6,000 o wylwyr, a fyddai’n ymgasglu i wylio arddangosiadau gwaetgar yn cynnwys gornestau gladiatoraidd ac anifeiliaid gwyllt egsotig.

Yn hir ar ôl i’r Rhufeiniaid ymadael, cafodd yr amffitheatr ail wynt yn chwedl Arthur. Ysgrifennodd Sieffre o Fynwy, yr ysgolhaig go ddychmygus o’r 12fed ganrif, yn ei History of the Kings of Britain fod Arthur wedi’i goroni yng Nghaerllion ac mai gweddillion Bord Gron Brenin Arthur mewn gwirionedd yw adfail yr amffitheatr.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

 

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau