Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: Diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Adloniant Rhufeinig gwaedlyd ynghyd â chwedl Arthur  

Wedi’i hadeiladu tua 90 OC i adlonni’r llengfilwyr a wasanaethai yng Nghaerllion (Isca), yr amffitheatr drawiadol hon oedd ateb y Rhufeiniaid i’r sinema aml-sgrin a gawn heddiw. Roedd meinciau pren yn cynnig seddi i hyd at 6,000 o wylwyr, a fyddai’n ymgasglu i wylio arddangosiadau gwaetgar yn cynnwys gornestau gladiatoraidd ac anifeiliaid gwyllt egsotig.

Yn hir ar ôl i’r Rhufeiniaid ymadael, cafodd yr amffitheatr ail wynt yn chwedl Arthur. Ysgrifennodd Sieffre o Fynwy, yr ysgolhaig go ddychmygus o’r 12fed ganrif, yn ei History of the Kings of Britain fod Arthur wedi’i goroni yng Nghaerllion ac mai gweddillion Bord Gron Brenin Arthur mewn gwirionedd yw adfail yr amffitheatr.


Prisiau


Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau