Skip to main content

Arolwg

Safle grym – crefyddol a diwydiannol 

Ynghyd â Phriordy Llanddewi Nant Hodni ac Abaty Tyndyrn, adfeilion Abaty Nedd yw’r olion mynachaidd pwysicaf a mwyaf trawiadol yn de Cymru. Fe’i sylfaenwyd ym 1130 gan y marchog Normanaidd Syr Richard de Granville, ac erbyn diwedd y 13eg ganrif roedd yn un o abatai cyfoethocaf Cymru.

Roedd tua 50 o fynachod yn byw yma, ynghyd â mwy byth o frodyr lleyg a weithiai ar ystadau’r abaty ar dasgau gan gynnwys, yn ôl pob tebyg, cloddio glo at ddefnydd domestig. Yn llawer diweddarach, llaw drom y Chwyldro Diwydiannol oedd achos ei gwymp, a’r abaty’n cael ei droi’n waith mwyndoddi copr gyda ffwrneisi, gweithdai ac anheddau gweithwyr, a gwaith haearn yn gymydog drws nesaf.

Diolch byth, goroesodd yr adeg gywilyddus hon.

Gellir gweld bron holl gynllun yr abaty a’i adeiladau o hyd heddiw, gan gadarnhau pur faint yr anheddiad crefyddol llewyrchus hwn.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon Ymweliadau ysgol icon

Mae'r maes parcio 30m o fynedfa'r heneb (tua 4 car).

Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i’r Gor. o Gastell-nedd, oddi ar yr A465. Castell-nedd 2m (3.2km)
Beic
RBC Llwybr Rhif 47 (1m/1.6km)

Cod post SA10 7DW