Skip to main content

Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol fel cangen o Savigny ym 1130 a derbyniwyd yr abaty i'r urdd Sistersaidd ym 1147. Mae olion lled gyflawn o'r abaty wedi goroesi, ynghyd â phlas o'r unfed ganrif ar bymtheg a godwyd o fewn ei ffiniau.

Ymunwch Bill Zajac i ddarganfod mwy am hanes y safle rhyfeddol hwn. Wrth fynd ar y daith dywys by Bill yn esbonio sut mae olion yr abaty yn dangos gwahanol hanesion hanes de Cymru, yn cynnwys y cyfnod Normanaidd, y cyfnod adeiladu abatau, hyd at yr oes Fictorianaidd. 

Taith tywys am 10am.


Prisiau

Am Ddim