Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Bydd Castell Caernarfon yn ailagor ddydd Llun 23 Tachwedd gwiriwch ein dyddiau ac oriau agor isod.

Oherwydd gwaith cadwraeth parhaus yng Nghastell Caernarfon , nid yw’n bosibl mynd i Borth y Brenin. I wneud yn iawn am hyn, rydyn ni wedi gostwng prisiau mynediad 25% a bydd ymwelwyr yn cael cynnig llyfryn canllaw am ddim.

Bydd mynediad i’r Castell trwy Dŵr yr Eryr — ar ochr y cei gyferbyn â Phont Yr Aber.

Bydd mynediad i’r anabl yn gyfyngedig gan mai trwy Dŵr yr Eryr i fyny tua 50 o risiau fydd mynediad, cysylltwch â’n tîm i drefnu mynediad ymlaen llaw ar 01286 677617.

Rhaid i chi archebu eich tocynnau cyn i chi ymweld, a chofiwch:

  • ni ellir gwerthu tocynnau i unrhyw un sy’n byw y tu allan i Gymru, nac i grwpiau o fwy na 4 person dros 10 oed oni bai eu bod i gyd yn byw yn yr un tŷ. Efallai y bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth o le’r ydych chi’n byw
  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser
  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do.

Archebu Tocynnau

Os nad ydych yn gallu archebu tocynnau ar-lein, ffoniwch ein llinell archebu ar 03000 252239.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am eich archeb, anfonwch e-bost at TocynnauCadw@llyw.cymru

Ni ellir ad-dalu unrhyw docyn ac ni ellir ei drosglwyddo i ddyddiad, amser na lleoliad arall.

Am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalen ailagor ein safleoedd treftadaeth â staff a’n Cwestiynau Cyffredin am ganllawiau ar ein mesurau diogelwch ar y safleoedd.

Arolwg

Caiff Castell Caernarfon ei gydnabod yn fyd-eang fel un o adeiladau mwyaf godidog y Canol Oesoedd

Dyma gawres o gaer ar lannau Afon Seiont sydd wedi’i grwpio gyda chestyll eraill Edward I yng Nghonwy, Biwmares a Harlech i ffurfio Safle Treftadaeth y Byd. Ond ar sail ei faint anhygoel a’i bensaernïaeth ddramatig, mae Caernarfon yn sefyll ar ei ben ei hun.  

Yma, aeth Edward a’i bensaer milwrol, Meistr James o St George ati i adeiladu castell, muriau tref a chei tua’r un pryd. Cymerodd y prosiect adeiladu enfawr hwn 47 o flynyddoedd, a chostiodd y cyfan £25,000, cryn ffortiwn ar y pryd.   

Adeiladwyd y castell yn sgil y rhyfel chwerw gyda thywysogion Cymru. Felly roedd rhaid i’r waliau trwchus a Phorth y Brenin allu gwrthsefyll unrhyw ymosodiad. Ond roedd y tyrau polygon, yr eryrod cerrig a’r cerrig amryliw yn cyfleu neges fwy cynnil.

Roeddynt yn adleisio pensaernïaeth Rufeinig imperialaidd, ac yn enwedig muriau  Constantinople. Roeddynt hefyd yn adleisio chwedl Macsen Wledig, a’i freuddwyd am gaer ysblennydd wrth aber afon — ‘y gaer odidocaf a welodd dyn erioed’.  

Felly mae Caernarfon yn gastell o freuddwydion. Yn chwedl a ddaeth yn fyw. Ar ôl 700 mlynedd, mae’n dal i gyffroi’r dychymyg yn ei ffordd unigryw ei hun.  

Mwy am Gastell Caernarfon


Amseroedd agor

Bob dydd 9.30am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

AM 10am-1pm Ar Gau 1-2pm PM 2-5pm

Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Sadwrn, Sul  

AR GAU

Dydd Iau a Gwener   

AM 10am-1pm Ar Gau 1-2pm PM 2-5pm

Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Sadwrn a Sul  

AR GAU

Dydd Iau a Gwener 

10am–4pm

Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Sadwrn a Sul  

Ar gau Dydd Iau a Gwener 

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.80
Teulu*
£22.05
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.65
Pobl hŷn (Oed 65+)
£6.30

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim


Cyfleusterau

Cŵn tywys yn unig icon Charging car park icon Llwybr digidol icon Mynediad i'r anabl icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Amgueddfa icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Ymweliadau ysgol icon Toiledau   icon Cyflwyniad fideo icon Llogi Safle icon Wi-Fi icon

Cŵn tywys yn unig

Mae nifer o feysydd parcio yn nhref Caernarfon ac o’i chwmpas, gan gynnwys maes parcio cyhoeddus arhosiad hir ar lannau’r afon, ger y castell.

Ceir mynediad i'r castell i fyny dwy res o risiau, neu ramp a adeiladwyd at y diben, sy'n galluogi mynediad o ochr y palmant i lefel y stryd i'r brif fynedfa. Ceir mynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn ar draws y lefel isaf.

Mae Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol yn y castell. Mae mynediad iddi’n rhan o bris mynediad y castell.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Mae amgueddfa ar y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Darganfyddwch ein gweithgareddau addysgol am ddim.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A4085, A487(T), B4366.
Rheilffordd
16km/10mllr Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi.
Bws
200m/220llath Caernarfon Pen Llŷn, llwybr Rhif 5/5A/5B, Bangor-Caernarfon.
Beic
NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Cod post LL55 2AY

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 01286 677617

E-bost
CaernarfonCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Caernarfon
Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY