Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Bydd Eglwys Llangar ar agor un penwythnos y mis o fis Mai tan fis Hydref 2022.

Edrychwch ar ein diwrnodau a’n hamseroedd agor isod.

Gallwch gael y newyddion diweddaraf drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: 

Facebook @CadwWales | Twitter @cadwcymru

Arolwg

Mae’r ysgrifen ar y mur

Mae gwreiddiau Llangar ar goll yn niwl amser. Ond fe wyddom fod man addoli’n sefyll yma yn yr oesoedd canol. Ymhlith trysorau cudd Cymru, mae’n ysblennydd o arunig uwchben Afon Dyfrdwy. Ond beth sydd mor werthfawr amdano?

Fel Capel y Rug gerllaw, prin y mae Llangar yn awgrymu’r hyn sydd y tu mewn iddo.

Mae ei du allan plaen yn cuddio tu mewn disglair wedi’i addurno â murluniau ysblennydd o’r 14eg a’r 15fed ganrif a ddatgelwyd yn ystod gwaith adfer, yn cyfleu popeth o sgerbwd yn cario gwaywffon i’r Saith Bechod Marwol. Gallwch hefyd edmygu’r hen drawstiau, oriel y clerwyr, seddau caeedig coeth a bedyddfaen carreg. 


Amseroedd agor

7–8 Mai,  11–12 Mehefin, 9–10 Gorffennaf, 13–14 Awst, 10–11 Medi, 8–9 Hydref

Ar agor ac am ddim ar gyfer ymweliadau rhwng 1–2.30pm

Ar gau


Prisiau


Cyfleusterau

Llogi Safle icon

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Dilynwch yr A5 i’r gog-orll. tuag at y B4401. 2km/1.2 milltir i’r de-orll. o Gorwen. Mae’r eglwys 300m/330 llath ar droed oddi ar y B4401
Rheilffordd
Wrecsam 35km/22mllr Llinell Caer-Amwythig.
Bws
2km/1.2mllr, gwasanaeth 94 Wrecsam - Dolgellau - Y Bermo

Cod post LL21 9BT

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50