Skip to main content

Paciwch eich dychymyg

Ffôn camera? Wedi'i bacio. Pecyn bwyd? Wedi'i bacio. Dychymyg? Wedi'i bacio.

Yn ein safleoedd gwych, gallwch dreulio eich diwrnod fel uchelwr o Oes Fictoria, cerdded yn olion traed rheolwr Rhufeinig, neu frwydro i amddiffyn castell cadarn rhag gwarchae – ond cofiwch bacio eich dychymyg.   Yn yr adran hon mae popeth sydd ei angen arnoch i danio eich dychymyg yn un o safleoedd Cadw a pharhau i gael hwyl a sbri gartref — o fideos ysbrydoledig sy'n dangos amser yn mynd heibio a chanllawiau defnyddiol i daflenni gweithgaredd.

Ymwadiad: Dydy hyn ddim yn cael ei noddi, ei awdurdodi na’i gymeradwyo gan LEGO®. Mae LEGO® yn un o nodau masnach Grŵp cwmnïau LEGO.

Yn yr adran hon

Creu atgynhyrchiad bychan
Edrychwch ar ein cyfarwyddiadau penodol ar sut i adeiladu replicâu bach o gestyll a grëwyd gan Andy Morris o Little Big Art.
Fideos 'Sut i'
Ydych chi am greu eich castell eich hun? Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy wylio cyfres o fideos sy’n dangos sut y gallwch ail-greu eich castell eich hun.