Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Saif Bwthyn Treftadaeth yng nghanol teras bach ar gyrion pentref Cwmdâr, sy'n edrych dros Barc Gwledig Cwm Dâr. Nid yw'r bwthyn ar agor i'r cyhoedd ar hyn o bryd ac mae lleoedd parcio yn brin gan fod pobl yn byw yn y tai eraill ar y stryd. Anogir ymwelwyr sy'n dymuno archwilio tirwedd yr hen gymuned lofaol hon i ddefnyddio'r Parc Gwledig (gyda'i gyfleusterau i ymwelwyr) fel man cychwyn.

Arolwg

Capsiwl amser o derasau

Mae Cadw yn gofalu am holl orffennol Cymru – sy’n cynnwys bythynnod diwydiannol yn ogystal ag adfeilion hynafol. Mae Bwthyn Treftadaeth yng Nghwmdâr uwchben Parc Gwledig Cwm Dâr – a oedd yn bwll glo ar un adeg, ond sydd bellach yn las unwaith eto – wedi goroesi megis capsiwl amser, i’n hatgoffa o fywyd teulu mwyngloddio yn y 19eg ganrif. Mae’n hynod o ddiledryw, a chanddo le tân haearn bwrw o 1854 lle byddai’r bwyd yn cael ei goginio, pantri ynghyd â llechen a grisiau cornel carreg yn arwain at yr ardaloedd cysgu cyfyng. Mewn rhes o dai teras sy’n nodweddiadol – yn eiconig hyd yn oed – o gymoedd diwydiannol de Cymru, mae’n cael ei ddiogelu a’i adfer â thechnegau traddodiadol.

Nid yw’r bwthyn ar agor eto i’r cyhoedd, ac anogir ymwelwyr i ddefnyddio’r Parc Gwledig a’i gyfleusterau i ymwelwyr yn ganolfan i archwilio treftadaeth ddiwydiannol gyfoethog yr ardal. I gael cipolwg y tu mewn i fythynnod gweithwyr, ewch i un arall o’n safleoedd yng nghymoedd De Cymru: Gwaith Haearn arloesol Blaenafon


Amseroedd agor

Gellir ei gweld o'r tu allan


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfarwyddiadau

Ffordd
O’r dwyrain. Gadewch yr M4 yng nghyffordd 32 ac ymunwch â’r A470 i Ferthyr Tudful. Dilynwch y ffordd hyd at y gylchfan ac ymunwch â ffordd yr A4059 i Aberdâr. Ewch yn eich blaen hyd at y gylchfan yna trowch i mewn i Stryd Caerdydd, B4275 Aberdâr Canol y Dref. Parhewch ar yr A4233 Holl Draffig. Cadwch i’r dde Caerdydd, Hirwaun, A4059 Trecynon B4275. Wrth y gylchfan ymunwch â Ffordd Gadlys, B4275 Trecynon. Trowch i’r chwith i ymuno â Ffordd Cwmdâr, Cwmdâr. Ewch yn eich blaen ar hyd Ffordd Dâr. Trowch i’r chwith i mewn i Stryd David.
O’r gorllewin. Gadewch yr M4 yng nghyffordd 43 ac ymunwch â ffordd yr A465 i Gastell-nedd, Merthyr Tudful. Ewch yn eich blaen hyd at y gylchfan ac ymunwch â ffordd yr A4059 Aberdâr, Caerdydd A470. Wrth y gylchfan ymunwch â Ffordd Hirwaun, B4275. Trowch i’r dde i ymuno â Ffordd Cwmdâr, Cwmdâr. Ewch yn eich blaen ar hyd Ffordd Dâr. Trowch i’r chwith i mewn i Stryd David.

Cod post CF44 8UE