Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Oherwydd gwaith cadwraeth parhaus yng Nghastell Caernarfon, nid yw’n bosibl mynd i Borth y Brenin. I wneud yn iawn am hyn, a bydd ymwelwyr yn cael cynnig llyfryn canllaw am ddim (1 fesul grŵp). Bydd mynediad i’r Castell trwy Dŵr yr Eryr — ar ochr y cei gyferbyn â Phont Yr Aber.

Unwaith y bydd wedi'i gwblhau, bydd y gwaith ar Borth y Brenin yn gwella hygyrchedd y safle gan alluogi defnyddwyr cadeiriau olwyn i gyrraedd pen tŵr Porth y Brenin mewn lifft gwydr.

Fodd bynnag, am gyfnod byr, ni fyddwn yn gallu darparu mynediad i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn i’r Castell oherwydd y gwaith adeiladu ar Borth y Brenin. Yn ystod y cyfnod hwn dim ond trwy dŵr yr Eryr, sydd â 50 o risiau rhwng y palmant a'r castell mewnol, y bydd yn bosibl mynd i mewn i’r castell.

Dilynwch y datblygiad gwerth £4 miliwn y mae disgwyl iddo drawsnewid y profiad ymwelwyr yn un o gaerau enwocaf Cymru

Arolwg

Caiff Castell Caernarfon ei gydnabod yn fyd-eang fel un o adeiladau mwyaf godidog y Canol Oesoedd

Dyma gawres o gaer ar lannau Afon Seiont sydd wedi’i grwpio gyda chestyll eraill Edward I yng Nghonwy, Biwmares a Harlech i ffurfio Safle Treftadaeth y Byd. Ond ar sail ei faint anhygoel a’i bensaernïaeth ddramatig, mae Caernarfon yn sefyll ar ei ben ei hun.  

Yma, aeth Edward a’i bensaer milwrol, Meistr James o St George ati i adeiladu castell, muriau tref a chei tua’r un pryd. Cymerodd y prosiect adeiladu enfawr hwn 47 o flynyddoedd, a chostiodd y cyfan £25,000, cryn ffortiwn ar y pryd.   

Adeiladwyd y castell yn sgil y rhyfel chwerw gyda thywysogion Cymru. Felly roedd rhaid i’r waliau trwchus a Phorth y Brenin allu gwrthsefyll unrhyw ymosodiad. Ond roedd y tyrau polygon, yr eryrod cerrig a’r cerrig amryliw yn cyfleu neges fwy cynnil.

Roeddynt yn adleisio pensaernïaeth Rufeinig imperialaidd, ac yn enwedig muriau  Constantinople. Roeddynt hefyd yn adleisio chwedl Macsen Wledig, a’i freuddwyd am gaer ysblennydd wrth aber afon — ‘y gaer odidocaf a welodd dyn erioed’.  

Felly mae Caernarfon yn gastell o freuddwydion. Yn chwedl a ddaeth yn fyw. Ar ôl 700 mlynedd, mae’n dal i gyffroi’r dychymyg yn ei ffordd unigryw ei hun.  

Mwy am Gastell Caernarfon


Amseroedd agor

Bob dydd 9.30am–5pm 

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Bob dydd 9.30am–6pm 

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Bob dydd 9.30am–5pm 

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Bob dydd 10am–4pm

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Mynediad olaf 30 munud cyn cau


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£11.10
Teulu*
£36.60
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£7.80
Pobl hŷn (Oed 65+)
£10.60

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim


Cyfleusterau

Cŵn tywys yn unig icon Pay and Display car park icon Disabled person access icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Amgueddfa icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Ymweliadau ysgol icon Toiledau   icon Cyflwyniad fideo icon Llogi Safle icon Wi-Fi icon

Cŵn tywys yn unig

Mae nifer o feysydd parcio yn nhref Caernarfon ac o’i chwmpas, gan gynnwys maes parcio cyhoeddus arhosiad hir ar lannau’r afon, ger y castell.

Yn ystod y gwaith cadwraeth presennol, bydd mynediad cyfyngedig i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a phobl sydd â rhai namau gan y bydd mynediad trwy Dŵr yr Eryr i fyny tua 50 step.

 

 

Mae Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol yn y castell. Mae mynediad iddi’n rhan o bris mynediad y castell.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Oherwydd gwaith cadwraeth parhaus yng Nghastell Caernarfon, nid yw’n bosibl mynd i Borth y Brenin. I wneud yn iawn am hyn, a bydd ymwelwyr yn cael cynnig llyfryn canllaw am ddim.

Mae amgueddfa ar y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Caernarfon Castle's new cafe – Coffi Castell – is now open and serving a selection of local food and drink. Committed to sustainable practices, Bonta Deli work hard to champion local produce and are minimising their use of plastics by replacing it with Vegware products. 

We hope you enjoy your visit .

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Darganfyddwch ein gweithgareddau addysgol am ddim.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A4085, A487(T), B4366.
Rheilffordd
16km/10mllr Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi.
Bws
200m/220llath Caernarfon Pen Llŷn, llwybr Rhif 5/5A/5B, Bangor-Caernarfon.
Beic
NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Cod post LL55 2AY

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

E-bost
CaernarfonCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Caernarfon
Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY

Ar gyfer contractwyr, ymweliadau addysgiadol a danfoniadau, ffoniwch 01291 689251
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.